Nederlands Centrum voor de Promotieopleiding

Dissertatiekwaliteit in Nederland (2017)

Op 20 Januari 2017 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding bij en met steun van de TuDelft een conferentie over de kwaliteit van de in Nederland verdedigde dissertaties. Directe aanleiding om deze dag te organiseren is dat we in Nederland veel weten over het promotierendement, de promotieduur en de arbeidsmarktperspectieven, maar geen onderbouwde conclusies kunnen trekken wat betreft de kwaliteiten van het eindproduct van al die promotie inspanningen.
We stelden de volgende doelen en vragen centraal:

 • Het starten van een gesprek over de dissertatiekwaliteit, de beoordelingsprocedures en de trends die we waarnemen, dat alles op een boven-incidenteel niveau.
 • Een inventarisatie van hot issues die om onze aandacht roepen.
 • Een antwoord op de vraag naar wat te doen. Of kunnen we dit onderwerp laten rusten omdat het perfect geregeld is?  Moeten we eerst nog nader onderzoek verrichten, of is directe actie vereist?

Naar aanleiding van de vooraf verzamelde informatie en de gedachtewisselingen tijdens de discussiedag hebben wij een verslag geschreven: Dissertatiekwaliteit - Tussenstand 2017.

foto

De bezoekers van onze website vinden hier het materiaal dat aan de gedachtewisselingen ten grondslag lag.

 1. Just Vlak en Gab van Winkel, Kwaliteitsborging rond dissertaties, Wageningen University
 2. An Goris, Een getrapt model van dissertatiebeoordelingen, KU Leuven
 3. Linda van Klink, Proefpromoties, Tilburg University, School of Economics and Management
 4. Hans Sonneveld, De analyse van beoordelingsformulieren,
 5. Hervé Tijssen, Beoordelingsformulieren en Voorbeeld, Tilburg University, Tilburg Graduate Law School
 6. Gab van Winkel, Een beoordelingsinstrument: de ‘rubric’, Beoordelingsformulier met 'rubric', PhD's authorship statement, Wageningen University

 

---

Op verzoek van graduate schools, onderzoekscholen, promotoren, promovendi en organisaties die betrokken zijn bij het promoveren in Nederland kan het PromotieCentrum een- of meerdaagse bijeenkomsten organiseren.

Men kan daarbij denken aan workshops, conferenties, besprekingen van onderzoeks- of beleidsdocumenten en intervisiebijeenkomsten.

 

Voorbeelden.

 • "Nationale samenwerking in de opleiding van promovendi in een situatie van beperkte financiële mogelijkheden"
 • "Het begeleiden van (buitenlandse) promovendi"
 • "De samenwerking in interdisciplinaire onderzoeksgroepen"
 • "De gevolgen van Research MA programma's voor promotieopleidingen"
 • "De beoordeling van vorderingen van promovendi"
 • "Promovendi en de voorbereiding op de arbeidsmarkt"